Kvam, E. K. (2019) «Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning», Acta Didactica Norge, 13(1), s. Art. 12, 19 sider. doi: 10.5617/adno.6628.