Brekke, M.-B. R. og Eide, M. L. (2019) «Praksisfortelling, refleksjon og transformativ læring», Acta Didactica Norge, 13(3), s. 20 sider. doi: 10.5617/adno.6910.