[1]
V. Rydland, «Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner: Hva sier empirisk forskning?», ADNO, bd. 1, nr. 1, s. (27.09.2007) 21 sider, sep. 2007.