[1]
K. Kjeldstadli, «Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret», ADNO, bd. 1, nr. 1, s. (02.10.2007) 14 sider, okt. 2007.