[1]
R. Andreassen, «Ny fagbok av Astrid Roe: Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen», ADNO, bd. 2, nr. 1, s. (Art. 7, 2 sider), sep. 2008.