[1]
S. Lied, «Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen», ADNO, bd. 3, nr. 1, s. (Art. 3, 23 sider), mai 2009.