[1]
K. Skagen, «Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse», ADNO, bd. 3, nr. 1, s. (Art. 8, 15 sider), mai 2009.