[1]
T. Bjerva, J. A. Græsli, og T. Sigurjonsson, «Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing», ADNO, bd. 5, nr. 1, s. (Art 6, 18 sider), nov. 2011.