[1]
B. Kleve og S. Penne, «Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv: metabevissthet også for de svake elevene [Visions 2011: Teaching]», ADNO, bd. 6, nr. 1, s. (Art. 7, 18 sider), jun. 2012.