[1]
E. Angelo, «Lærerutdannerens profesjonsforståelse En innfallsvinkel til å profesjonalisere lærerutdannerfeltet», ADNO, bd. 10, nr. 2, s. 108–131, mar. 2016.