[1]
L. M. Brevik og A. E. Gunnulfsen, «Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial», ADNO, bd. 10, nr. 2, s. 212-234, apr. 2016.