[1]
E. Elstad og K. A. Christophersen, «Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer», ADNO, bd. 12, nr. 1, s. Art. 4, 19, sider, feb. 2018.