[1]
M. Aas, K. Helstad, og K. F. Vennebo, «Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen», ADNO, bd. 10, nr. 4, s. 146–165, nov. 2016.