[1]
H. Hermansen, M. Lorentzen, S. Mausethagen, og T. Zlatanovic, «Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere», ADNO, bd. 12, nr. 1, s. Art. 8, 36, sider, apr. 2018.