[1]
I. Lund, A. Helgeland, og V. B. Kovac, «På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv», ADNO, bd. 11, nr. 3, s. Art. 5, 19, sider, sep. 2017.