[1]
A. S. Larsen, M. O. Brujordet, I. Ofte, og A. C. Torvatn, «Arbeid med argumenterende tekst på 3. trinn. En delstudie fra prosjektet Innføring av sjangerpedagogikk i tre trondheimsskoler», ADNO, bd. 12, nr. 1, s. Art. 9, 17, sider, jun. 2018.