[1]
G. E. Heimark, «Fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk på å plassere 2. fremmedspråk i et fagdidaktisk perspektiv.1», ADNO, bd. 1, nr. 1, s. 15, okt. 2007.