[1]
S. Tangen og B. Nordahl Husebye, «Interessebasert kroppsøving», ADNO, bd. 13, nr. 3, s. 21 sider, nov. 2019.