[1]
M. Häggström og A. Udén, «Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet», ADNO, bd. 12, nr. 1, s. Art. 6, 19, sider, mar. 2018.