[1]
C. Hedman og U. Magnusson, «Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige», ADNO, bd. 12, nr. 1, s. Art. 7, 20, sider, mar. 2018.