[1]
A. Golden og G. B. Steien, «”Snakke med ved? Snakke med maskin?” Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring», ADNO, bd. 12, nr. 3, s. Art. 4, 24 sider, okt. 2018.