[1]
L. A. Fodstad og A. Mortensvik, «Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring.», ADNO, bd. 12, nr. 3, s. Art. 5, 22 sider, okt. 2018.