[1]
T. A. Haugen, «Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen – ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst», ADNO, bd. 13, nr. 1, s. Art. 9, 22 sider, mai 2019.