[1]
G. B. U. Skar og A. J. Aasen, «Å måle skriving som grunnleggende ferdighet», ADNO, bd. 12, nr. 4, s. Art. 10, 29 sider, des. 2018.