[1]
M. E. Matre og D. L. Cameron, «Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning.», ADNO, bd. 12, nr. 4, s. Art. 11, 20 sider, nov. 2018.