[1]
M. Ojala, «Känslor, värden och utbildning för en hållbar framtid: Att främja en kritisk känslokompetens i klimatundervisning», ADNO, bd. 13, nr. 2, s. Art. 1, 17 sider, jun. 2019.