[1]
N. Goga, «Økokritiske litteratursamtaler – en arena for økt bevissthet om økologisk samspill?», ADNO, bd. 13, nr. 2, s. Art. 3, 21 sider, jun. 2019.