[1]
B. Bjønness og A. T. Sinnes, «Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?», ADNO, bd. 13, nr. 2, s. Art. 4, 20 sider, aug. 2019.