[1]
E. K. Kvam, «Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning», ADNO, bd. 13, nr. 1, s. Art. 12, 19 sider, jul. 2019.