[1]
M.-B. R. Brekke og M. L. Eide, «Praksisfortelling, refleksjon og transformativ læring», ADNO, bd. 13, nr. 3, s. 20 sider, des. 2019.