[1]
O. A. Kvamme, E. Sæther, og M. Ødegaard, «Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt», ADNO, bd. 13, nr. 2, s. Art. 0, 8 sider, aug. 2019.