Leganger-Krogstad, H. «Møtet Mellom Fag Og Politikk I En læreplanprosess, Eksemplifisert Ved KRL». Acta Didactica Norge, bd. 1, nr. 1, oktober 2007, s. (03.10.2007) 21 sider, doi:10.5617/adno.1014.