Rydland, V. «Minoritetsspråklige Elevers Skoleprestasjoner: Hva Sier Empirisk Forskning?». Acta Didactica Norge, bd. 1, nr. 1, september 2007, s. (27.09.2007) 21 sider, doi:10.5617/adno.1016.