Kjeldstadli, K. «Tolk for Mangfold - Talsmann for Enhet? Universitetskultur Og lærerutdanning I Det 21. Hundreåret». Acta Didactica Norge, bd. 1, nr. 1, oktober 2007, s. (02.10.2007) 14 sider, doi:10.5617/adno.1017.