Andreassen, R. «Ny Fagbok Av Astrid Roe: Lesedidaktikk - Etter Den første leseopplæringen». Acta Didactica Norge, bd. 2, nr. 1, september 2008, s. (Art. 7, 2 sider), doi:10.5617/adno.1028.