Skagen, K. «Veiledning I Praksis. Om praksisopplæring I Norsk allmennlærerutdannelse». Acta Didactica Norge, Bd. 3, nr. 1, mai 2009, s. (Art. 8, 15 sider), doi:10.5617/adno.1036.