Abildgaard, E., og T. Helland. «Sammenligning Av Engelskkunnskaper Hos to Grupper 6. – 7. Klassinger Undervist Etter Henholdsvis L97 Og K06». Acta Didactica Norge, bd. 5, nr. 1, mai 2011, s. (Art 1, 23 sider), doi:10.5617/adno.1062.