Hansén, S.-E., L. Forsman, J. Aspfors, og M. Bendtsen. «Visions for Teacher Education – Experiences from Finland [VISIONS 2011: Teacher Education]». Acta Didactica Norge, bd. 6, nr. 1, juni 2012, s. (Art. 9, 17 sider), doi:10.5617/adno.1079.