Cardona, M. D., A. A. Didriksen, og A. M. Gjesdal. «Korpusbasert Undervisning I fremmedspråkene: La Elevens Nysgjerrighet Sette Dagsorden». Acta Didactica Norge, Bd. 8, nr. 2, september 2014, s. Art. 4, 26 sider, doi:10.5617/adno.1127.