Angelo, E. «Lærerutdannerens profesjonsforståelse En Innfallsvinkel Til å Profesjonalisere lærerutdannerfeltet». Acta Didactica Norge, bd. 10, nr. 2, mars 2016, s. 108-31, doi:10.5617/adno.2354.