Elstad, E., og K. A. Christophersen. «Læreres Mestringsforventninger Til å Undervise I Teknologirike læringsomgivelser Og Deres Opplevde Utfordringer». Acta Didactica Norge, Bd. 12, nr. 1, februar 2018, s. Art. 4, 19, sider, doi:10.5617/adno.3042.