Heimark, G. E. «Fagdidaktikk Og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk På å Plassere 2. Fremmedspråk I Et Fagdidaktisk perspektiv.1». Acta Didactica Norge, bd. 1, nr. 1, oktober 2007, s. 15, doi:10.5617/adno.4777.