Helleve, I., M. Ulvik, og K. Smith. «‘Det Handler Om å Finne Sin Egen Form’ Læreres Profesjonelle Handlingsrom - Hvordan Det Blir forstått Og Utnyttet». Acta Didactica Norge, Bd. 12, nr. 1, januar 2018, s. Art. 1, 22, sider, doi:10.5617/adno.4794.