Tangen, S., og B. Nordahl Husebye. «Interessebasert kroppsøving». Acta Didactica Norge, Bd. 13, nr. 3, november 2019, s. 21 sider, doi:10.5617/adno.4812.