Häggström, M., og A. Udén. «Praxisteori I kölvattnet Av Breddad Rekrytering – Scaffoldingmodell Som stöd för Att förstå Sambandet Mellan Teoretiska Perspektiv Och Praktisk Verksamhet». Acta Didactica Norge, Bd. 12, nr. 1, mars 2018, s. Art. 6, 19, sider, doi:10.5617/adno.5457.