Hedman, C., og U. Magnusson. «Lika Eller Lika möjligheter? Diskurser Om skolämnet Svenska Som andraspråk Inom Det Akademiska fältet I Sverige». Acta Didactica Norge, Bd. 12, nr. 1, mars 2018, s. Art. 7, 20, sider, doi:10.5617/adno.5569.