Haugen, T. A. «Funksjonell Grammatikk Som metaspråk I Skulen – Ei Moglegheit for djupnelæring I Arbeid Med språk Og Tekst». Acta Didactica Norge, Bd. 13, nr. 1, mai 2019, s. Art. 9, 22 sider, doi:10.5617/adno.6240.