Skar, G. B. U., og A. J. Aasen. «Å måle Skriving Som Grunnleggende Ferdighet». Acta Didactica Norge, Bd. 12, nr. 4, desember 2018, s. Art. 10, 29 sider, doi:10.5617/adno.6280.