Bjønness, B., og A. T. Sinnes. «Hva Hemmer Og Fremmer Arbeidet Med Utdanning for Bærekraftig Utvikling I videregående Skole?». Acta Didactica Norge, bd. 13, nr. 2, august 2019, s. Art. 4, 20 sider, doi:10.5617/adno.6474.