Kvam, E. K. «Praksisveiledning Og lærerstudenters Profesjonelle Utvikling. Om Utviklende Kunnskapsprosesser I lærerutdanningens Praksisveiledning». Acta Didactica Norge, Bd. 13, nr. 1, juli 2019, s. Art. 12, 19 sider, doi:10.5617/adno.6628.